Strona głównaBez kategoriiCzasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne w języku angielskim stanowią wyjątki od standardowych reguł tworzenia form czasowników. W przeciwieństwie do czasowników regularnych, które przyjmują końcówkę -ed w czasie przeszłym i imiesłowie przeszłym, czasowniki nieregularne mają różne formy, które należy nauczyć się indywidualnie. W tym kompleksowym przewodniku dowiesz się, jak zrozumieć i opanować czasowniki nieregularne, jak je klasyfikować, jakie mają formy oraz jak efektywnie się ich uczyć.

Definicja i klasyfikacja czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne to takie, które nie podążają za standardowymi regułami tworzenia form czasowników w języku angielskim. W przeciwieństwie do czasowników regularnych, które przyjmują końcówkę -ed w czasie przeszłym (Past Tense) i imiesłowie przeszłym (Past Participle), czasowniki nieregularne mają różne formy, które należy nauczyć się indywidualnie. Przykłady czasowników nieregularnych to „be” (być), „go” (iść) czy „write” (pisać).

Klasyfikacja czasowników nieregularnych

W języku angielskim można wyróżnić kilka kategorii czasowników nieregularnych:

 • Czasowniki z trzema identycznymi formami (np. „put” – „put” – „put”)
 • Czasowniki z różnymi formami (np. „begin” – „began” – „begun”)
 • Czasowniki zakończone na -ed, ale mające nieregularne formy (np. „burn” – „burnt” – „burnt” lub „burn” – „burned” – „burned”)

Różnica między czasownikami regularnymi i nieregularnymi

Czasowniki regularne i nieregularne różnią się przede wszystkim sposobem tworzenia form czasu przeszłego i imiesłowu przeszłego. Czasowniki regularne tworzą te formy poprzez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej (Infinitive), np. „play” – „played” – „played”. Natomiast czasowniki nieregularne mają różne formy, które nie podążają za jedną regułą i muszą być nauczone indywidualnie, np. „sing” – „sang” – „sung”. Warto zaznaczyć, że czasowniki nieregularne są często używane w języku angielskim, dlatego ich znajomość jest kluczowa dla płynnej komunikacji.

Formy czasowników nieregularnych

Trzy formy czasownika: Infinitive, Past Tense, Past Participle

W przypadku formy czasownika angielskiego, istotne jest zrozumienie trzech form czasownika dla czasowników nieregularnych. Są to: forma bezokolicznik (Infinitive), forma czasu przeszłego (Past Tense) oraz forma imiesłowu przeszłego (Past Participle). Każda z tych form ma swoje zastosowanie w różnych konstrukcjach gramatycznych.

Pierwsza forma czasownika, czyli Infinitive, to forma podstawowa czasownika, np. „go” (iść) czy „write” (pisać). Druga forma czasownika, czyli Past Tense, jest używana do opisywania czynności wykonanej w przeszłości, np. „went” (poszedł) czy „wrote” (napisał). Trzecia forma czasownika, czyli Past Participle, jest używana w konstrukcjach z czasownikami posiłkowymi, takimi jak „have” czy „be”, np. „has gone” (poszedł) czy „was written” (został napisany).

Czasowniki nieregularne z trzema identycznymi formami

Wśród czasowników nieregularnych można wyróżnić grupę, która ma trzy identyczne formy czasownika. Przykłady takich czasowników to:

 • set – set – set
 • cost – cost – cost
 • bet – bet – bet
 • shut – shut – shut
 • hit – hit – hit
 • cut – cut – cut

Czasowniki nieregularne z różnymi formami

Inna grupa czasowników nieregularnych to te, które mają różne formy w zależności od funkcji gramatycznej. Przykłady takich czasowników to:

 • begin – began – begun (zaczynać)
 • drink – drank – drunk (pić)
 • swim – swam – swum (pływać)

Czasowniki nieregularne zakończone na -ed

Warto również zwrócić uwagę na czasowniki nieregularne zakończone na -ed, które mogą wprowadzać pewne zamieszanie, gdyż końcówka -ed jest charakterystyczna dla czasowników regularnych. Przykłady takich czasowników to:

 • burn – burned/burnt – burned/burnt (palić)
 • learn – learned/learnt – learned/learnt (uczyć się)
 • spell – spelled/spelt – spelled/spelt (literować)

W przypadku tych czasowników, zarówno forma z -ed, jak i alternatywna forma są poprawne i używane w języku angielskim.

Tabela czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne tabela to narzędzie, które ułatwia naukę i zrozumienie czasowników nieregularnych w języku angielskim. W tabeli przedstawione są trzy formy czasowników: Infinitive, Past Tense oraz Past Participle. Warto nauczyć się korzystać z tabeli czasowników nieregularnych, aby efektywnie opanować te trudne elementy gramatyki angielskiej.

Jak czytać tabelę czasowników nieregularnych

Aby zrozumieć, jak czytać tabelę czasowników nieregularnych, warto zapoznać się ze szczegółowym wyjaśnieniem. Tabela zazwyczaj przedstawia czasowniki w trzech kolumnach, które odpowiadają trzem formom czasownika: Infinitive, Past Tense oraz Past Participle. Czasowniki są uporządkowane alfabetycznie, co ułatwia wyszukiwanie konkretnego czasownika. Warto regularnie powtarzać czasowniki z tabeli, aby utrwalić ich formy i zastosowanie.

20 podstawowych czasowników nieregularnych

Oto lista 20 podstawowych czasowników nieregularnych, które warto znać na początek nauki języka angielskiego:

 1. be – was/were – been (być)
 2. begin – began – begun (zaczynać)
 3. break – broke – broken (łamać)
 4. bring – brought – brought (przynosić)
 5. buy – bought – bought (kupować)
 6. come – came – come (przychodzić)
 7. do – did – done (robić)
 8. drink – drank – drunk (pić)
 9. eat – ate – eaten (jeść)
 10. find – found – found (znajdować)
 11. get – got – gotten/got (dostawać)
 12. give – gave – given (dawać)
 13. go – went – gone (iść)
 14. have – had – had (mieć)
 15. know – knew – known (wiedzieć)
 16. make – made – made (robić, tworzyć)
 17. say – said – said (mówić)
 18. see – saw – seen (widzieć)
 19. take – took – taken (brać)
 20. write – wrote – written (pisać)

Najczęściej używane czasowniki nieregularne

Najczęściej używane czasowniki nieregularne to te, które pojawiają się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Oto kilka przykładów:

 • be – was/were – been (być)
 • have – had – had (mieć)
 • do – did – done (robić)
 • go – went – gone (iść)
 • say – said – said (mówić)

Warto opanować te czasowniki, aby swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. Przykłady zastosowania tych czasowników to:

„I have already done my homework.” (Już zrobiłem zadanie domowe.)

„She was at the party last night.” (Ona była na imprezie wczoraj wieczorem.)

Wszystkie czasowniki nieregularne w języku angielskim

W języku angielskim istnieje wiele wszystkich czasowników nieregularnych, które warto poznać i opanować. Tabela czasowników nieregularnych może zawierać nawet kilkaset pozycji. W miarę jak uczymy się języka angielskiego, warto systematycznie poszerzać swoją wiedzę na temat czasowników nieregularnych, aby swobodnie posługiwać się tym językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nauka czasowników nieregularnych

Nauka angielskich czasowników nieregularnych może być wyzwaniem, ale dzięki odpowiednim strategiom i metodologiom można ją ułatwić. W tym artykule przedstawimy różne metody nauki czasowników nieregularnych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich zapamiętywania.

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych?

Aby nauczyć się czasowników nieregularnych, warto zastosować kilka sprawdzonych strategii:

 1. Regularne powtarzanie – systematyczne przeglądanie tabeli czasowników nieregularnych oraz ćwiczenie ich form.
 2. Tworzenie zdań z czasownikami nieregularnymi – pozwala to na zrozumienie kontekstu i zastosowania czasowników w praktyce.
 3. Uczenie się czasowników w grupach – pozwala na łatwiejsze zapamiętanie podobnych czasowników.
 4. Wykorzystanie technik mnemotechnicznych – ułatwiają one zapamiętywanie trudnych form czasowników.

Czasowniki nieregularne w grupach: strategia nauki

Uczenie się czasowników nieregularnych w grupach to jedna ze skutecznych strategii nauki. Polega ona na łączeniu czasowników o podobnych formach lub znaczeniach w grupy czasowników. Przykłady grup czasowników:

 • Czasowniki z tą samą formą w Past Tense i Past Participle (np. put – put – put, cut – cut – cut).
 • Czasowniki z tą samą końcówką (np. bring – brought – brought, buy – bought – bought).
 • Czasowniki o podobnym znaczeniu (np. begin – began – begun, start – started – started).

Ćwiczenia na czasowniki nieregularne

Wykonywanie ćwiczeń czasowniki nieregularne jest kluczowe dla efektywnej nauki. Oto kilka przykładów ćwiczeń:

 1. Wypełnianie luk w zdaniach z odpowiednimi formami czasowników nieregularnych.
 2. Tworzenie zdań z podanymi czasownikami nieregularnymi w różnych formach.
 3. Przetłumaczenie zdań z języka polskiego na angielski, zawierających czasowniki nieregularne.
 4. Testy wielokrotnego wyboru z pytaniami dotyczącymi form czasowników nieregularnych.

Zapamiętywanie czasowników nieregularnych: praktyczne wskazówki

Aby skutecznie zapamiętać czasowniki nieregularne, warto zastosować kilka technik i strategii:

 1. Stosowanie technik mnemotechnicznych, np. tworzenie skojarzeń czy akronimów.
 2. Uczenie się czasowników w kontekście, np. tworzenie zdań z czasownikami nieregularnymi.
 3. Regularne powtarzanie i ćwiczenie czasowników nieregularnych.
 4. Wykorzystanie aplikacji czy programów do nauki języka angielskiego, które pomagają w nauce czasowników nieregularnych.

Stosując powyższe strategie i wskazówki, nauka angielskich czasowników nieregularnych stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna.

Zastosowanie czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne wymagają zrozumienia ich zastosowania w różnych czasach gramatycznych. W tej sekcji omówimy, jak i kiedy używać czasowników nieregularnych w czasie Past Simple, Past Perfect oraz w formie Past Participle.

Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple

W czasie Past Simple, formy past simple czasowników nieregularnych są używane do opisania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Przykłady zastosowania czasowników nieregularnych w czasie Past Simple:

She thought about the problem. (think – thought – thought)

He read a book yesterday. (read – read – read)

Czasowniki nieregularne w czasie Past Perfect

W czasach Past Perfect, past perfect używamy, gdy chcemy opisać zdarzenie, które miało miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości. Przykłady zastosowania czasowników nieregularnych w czasie Past Perfect:

She had thought about the problem before she found a solution. (think – thought – thought)

He had read the book before he watched the movie. (read – read – read)

Czasowniki nieregularne w formie Past Participle

Past Participle, czyli past participle tłumaczenie, to trzecia forma czasownika nieregularnego. Jest ona używana w czasach Perfect (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect) oraz w czasach Passive Voice. Przykłady zastosowania czasowników nieregularnych w formie Past Participle:

She has thought about the problem many times. (think – thought – thought)

The book was read by him. (read – read – read)

Warto zwrócić uwagę na różne zastosowania czasowników nieregularnych w poszczególnych czasach gramatycznych oraz na ich participle tłumaczenie. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć i poprawnie używać czasowników nieregularnych w praktyce.

POWIĄZANE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Z tej kategorii