Błąd, grupa nie istnieje! Sprawdź składnię! (ID: 3)

Jacek Santorski: nie mamy polskiego modelu przywództwa

przez  |  Brak komentarzy

Jacek Santorski www.values.pl, psycholog, psychoterapeuta, wydawca, przedsiębiorca, współzałożyciel Akademii Psychologii Przywództwa. Pomaga liderom w rozwijaniu zdrowych i rentownych relacji, zarządzaniu zrównoważonym wzrostem i rozwoju kultury firm w oparciu o autentyczne wartości. Rozmawiamy o obszarach, które należy szlifować, aby rozwijać biznes, o kijku i marchewce oraz innych – według niego – cenniejszych metodach zarządzania.

Joanna Rubin: W jaki sposób działa Akademia Psychologii Przywództwa i kto jest odbiorcą tego projektu?

Jacek Santorski: Podstawą Akademii Psychologii Przywództwa jest intensywny, 7- miesięczny kurs, który corocznie odbywa kilkudziesięciu menedżerów.

Są to specjaliści zaawansowani w biznesowych, organizacyjnych i technicznych tematach związanych z prowadzeniem firm i zarządzaniem. Zdają sobie sprawę z tego, że gwarantem długoterminowej skuteczności ich działań jest podbudowanie ich doświadczenia i umiejętności tzw. twardych – sztuką przywództwa, prowadzenia zespołów, grup i całych organizacji, „budowania” morale załogi, wyławiania i rozwoju talentów, dodawaniu odwagi do innowacji i zmian, a także wspierania ludzi w sytuacjach trudnych, kryzysowych, konfliktowych.

Dlaczego menedżerowie powinni kształtować, rozwijać w sobie lidera, nawet jeśli czują, że nim są?

Nawet jeżeli niektórzy z nas rodzą się z predyspozycjami do roli lidera, trzeba je odpowiednio kształtować, doskonalić, szlifować. Wręcz tak, jak w tradycji jezuitów pracowano nad cnotami. Część tego bardzo osobistego, wręcz intymnego treningu odnosi się do uniwersalnych wymiarów, takich jak empatia, umiejętność słuchania i porozumiewania się, świadomość i kontrola własnych emocji, spójność, zwłaszcza w stresie, kiedy stoją przed nami wymagające zarówno odwagi, jak i roztropności decyzje.

Z drugiej strony Polska jak każdy kraj, jego naród i społeczeństwo, ma swoją unikalną specyfikę. Mamy za sobą bolesną historię i zaledwie ćwierć wieku w budowaniu demokracji i wolnego rynku. A więc nasi słuchacze rozwijają zarówno swoje uniwersalne przywództwo, jak i umiejętność dostosowania teorii, modeli i umiejętności do naszego charakteru narodowego i współtworzenia przemian, które właśnie przechodzimy.

W jaki sposób wspieracie menedżerów?

Aby sprostać postawionym celom, wykładowcy i trenerzy Akademii Przywództwa w Polsce potrzebują z jednej strony korzystać z najlepszych światowych praktyk i najnowszych studiów – zarówno nad naturą kryzysu i turbulencji, w których jest dzisiaj cały świat. Z drugiej strony korzystamy z natury umysłu człowieka, który tworząc tak niesłychany postęp technologiczny, jaki nam towarzyszy w ostatnich dekadach, pozostaje ciągle ograniczony ludzkimi lękami, chciwością, problemami ego.

Jednocześnie potrzebujemy coraz lepszego zrozumienia, kim my tu jesteśmy nad Wisłą, jakim uwarunkowaniom historycznym, czy wręcz antropologicznym podlegamy. Tej wiedzy darmo szukać na Oxfordzie czy Harvardzkiej Szkole Biznesu. Wymaga ona bowiem głębokiej samoświadomości i samorefleksji zdobywanych tu, nad Wisłą. Dlatego nasza Akademia realizując ambitny program executive education i executive training jest platformą kontaktów, spotkań i wymiany doświadczeń zarówno wybitnych ekspertów światowych, jak badaczy naszej „polskiej” natury.

Dla mnie osobiście jest to niezwykle ważny wymiar naszej pracy i mam poczucie, że robiąc coś dobrego dla świata, jednocześnie sam się permanentnie uczę i wewnętrznie bogacę.

Strony: 1 2 3 4

Dziennikarka współpracująca z wieloma redakcjami. Blogerka (www.nakawie.pl), zawsze zaciekawiona przedsiębiorczością. Autorka książki "Twarze polskiego biznesu. Rozmowy Na Kawie" z wywiadami z czołowymi twórcami polskiego biznesu. Współorganizatorka popularnonaukowej konferencji TEDxPoznań. Blisko 10 lat była zawodowo związana z instytucjami finansowymi, m.in mBank i GRENKE.