#LOTOS Joanna Tyszka: coraz trudniej jest zdobywać cennych pracowników

przez  |  Brak komentarzy
Użyj klawiszy ← → (strzałek) aby nawigować

Jakie wyzwania stoją aktualnie przed działami HR?

Może to wyda się dziwne, ale moim zdaniem coraz trudniej jest zdobywać cennych pracowników. Sporo się mówi o dużym bezrobociu, ale z moich obserwacji wynika, że rynek pracy się kurczy.

Myślę, że sporym wyzwaniem dla nas będzie pozyskanie na lokalnym rynku pracy osób do pracy przy realizacji projektu inwestycyjnego w rafinerii. Poza tym staramy się zarządzać wiekiem i pokonywać ewentualne trudności związane z różnicami pokoleń.

Jakie są cele strategii HR w LOTOSIE?

Celem polityki personalnej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie i rozwój pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej oraz doskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.

Polityka personalna prowadzona jest w sposób kompleksowy i strategiczny. Przy jej realizacji kierujemy się zasadami dostępności dla pracowników, spójności wszystkich systemów i rozwiązań, elastyczności w stosunku do potrzeb biznesu, a przede wszystkim odpowiedzialności za efekty pracy. Wszystkie te systemowe i ciągłe działania potwierdzają, że dla LOTOSU pracownicy są największą wartością. Ich wysokie kompetencje oraz zaangażowanie są naszą siłą, a ich potencjał znajduje swoje odzwierciedlenie w innowacyjnym rozwoju firmy.

Jesteśmy postrzegani jako solidny i ceniony pracodawca, propagujemy standardy społecznej odpowiedzialności, przestrzegamy zasad odnoszących się do każdej strefy życia społecznego, przeciwdziałamy dyskryminacji w sferze zatrudniania i awansów. Troska o rozwój zawodowy, doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników idzie w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne relacje między ludźmi w miejscu pracy. Cenimy otwartą komunikację, umiejętność współpracy oraz partnerskie relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami.

Jakie kompetencje, predyspozycje szczególnie rozwijacie u swoich pracowników, bo uważacie, że są niezbędne w Waszej organizacji?

Podstawę ścieżki rozwoju naszych pracowników stanowią dane uzyskane w wyniku przeprowadzanej corocznie Okresowej Oceny Pracowniczej (SOOP). Opracowany w wyniku kilkumiesięcznych konsultacji z pracownikami i współpracy z firmą doradczą Model kompetencji połączony z Mapą stanowisk, precyzuje kompetencje kluczowe, czyli: zaangażowanie, współpraca, otwartość na zmiany. To są uniwersalne potrzeby organizacji.

Poprzez wyszczególnienie kompetencji funkcyjnych np. orientacja na klienta wewnętrznego i zewnętrznego, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreatywność, orientacja na jakość – identyfikujemy potrzeby poszczególnych, specjalistycznych obszarów firmy.

Dodatkowo, mamy kompetencje menedżerskie, czyli: zarządzanie pracą zespołu, przywództwo, budowanie potencjału zespołu, myślenie strategiczne, decyzyjność – ułatwiające nam planowanie rozwoju osób pełniących funkcje kierownicze.

Wyniki z SOOP pozwalają opracować plan szkoleń, stanowiący podstawę ukierunkowanego i spójnego, a nie chaotycznego i niezwiązanego z rzeczywistymi potrzebami, rozwoju pracowników w zidentyfikowanych obszarach. A więc udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach wymiany wiedzy, coachingu, czy programach rozwojowych.

Czy najlepsi pracownicy mają szansę na międzynarodową karierę?

Realizujemy od kilku lat program ,,job rotation’’, dzięki któremu pracownicy mogą przez okres kilku miesięcy sprawdzić się w innym środowisku. Program rozwijamy w kilkunastu spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS w kraju. Za granicą operujemy w Norwegii i na Litwie, gdzie rozwijamy kompetencje naszych pracowników w szczególności w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej.

Użyj klawiszy ← → (strzałek) aby nawigować

Dziennikarka współpracująca z wieloma redakcjami. Blogerka (www.nakawie.pl), zawsze zaciekawiona przedsiębiorczością. Autorka książki "Twarze polskiego biznesu. Rozmowy Na Kawie" z wywiadami z czołowymi twórcami polskiego biznesu. Współorganizatorka popularnonaukowej konferencji TEDxPoznań. Blisko 10 lat była zawodowo związana z instytucjami finansowymi, m.in mBank i GRENKE.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.